БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ, НОВИ ХАН, УЛ. БРЕЗА №4

Организационната структура на фирмата или има пет основни елемента:

  • Производствена база в с. Нови Хан, ул. Бреза №4, Тел. 0725/60505
  • Управител Юрий Събев 888527647
  • Началник Производство 0885840882 /0887607930
  • Търговски отдел. 0885840883
  • e-mail. arcadiaherba@abv.bg
  • www.arcadia-herba.com
  • Заготвителна база в с. Игнатово-общ. Карлово
  • Заготвителна база в гр. Антоново - обл. Търговище
  • Производствена база за органично земеделие в с. Каравелово - общ. Карлово