Преработка и пакетаж на билки и подправки

Богат производствен опит и съвременно оборудване.

Хранителни добавки